libupnpp  0.16.0
A C++ wrapper for the Portable UPnP reference library
UPnPP::LibUPnP Member List

This is the complete list of members for UPnPP::LibUPnP, including all inherited members.

errAsString(const std::string &who, int code)UPnPP::LibUPnPstatic
evTypeAsString(Upnp_EventType)UPnPP::LibUPnPstatic
getclh() (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP
getInitError() constUPnPP::LibUPnP
getLibUPnP(bool serveronly=false, std::string *hwaddr=0, const std::string ifname=std::string(), const std::string ip=std::string(), unsigned short port=0)UPnPP::LibUPnPstatic
host()UPnPP::LibUPnP
LogLevel enum nameUPnPP::LibUPnP
LogLevelDebug enum value (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP
LogLevelError enum value (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP
LogLevelNone enum value (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP
makeDevUUID(const std::string &name, const std::string &hw)UPnPP::LibUPnPstatic
ok() constUPnPP::LibUPnP
registerHandler(Upnp_EventType et, Upnp_FunPtr handler, void *cookie)UPnPP::LibUPnP
setLogFileName(const std::string &fn, LogLevel level=LogLevelError)UPnPP::LibUPnP
setLogLevel(LogLevel level)UPnPP::LibUPnP
setMaxContentLength(int bytes)UPnPP::LibUPnP
setupWebServer(const std::string &description, UpnpDevice_Handle *dvh) (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP
versionString()UPnPP::LibUPnPstatic
~LibUPnP() (defined in UPnPP::LibUPnP)UPnPP::LibUPnP